top of page

KLAUZULA INFORMACYJNA
 

 

Zgodnie z art. 13 ,,RODO” informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Evaluation For Government Organizations S.C. NIP: 1181934272, REGON: 141285826:

 

Bartosz Ledzion EGO - Evaluation for Government Organisation S.C.
z siedzibą, przy ul. Sándora Petöfiego, nr 2A, lok. 26, 01-917 Warszawa,
NIP: 5242134296, REGON: 015250946.

 

Karol Olejniczak EGO - Evaluation for Government Organizations S.C.
z siedzibą, przy ul. Sándora Petöfiego, nr 2A, lok. 26, 01-917 Warszawa,
Adres do doręczeń: ul. Świetlików 8 lok. 45, 01-389, Warszawa,
NIP: 5221323939.

 

Z Administratorem można się skontaktować poprzez e-mail: b.ledzion@evaluation.pl.

 

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. A) w celu:

 1. rejestracji uczestnika webinaru;

 2. wykonania nagrania z webinaru;

 3. publikacji nagrania w social media;

 4. prowadzenia działań marketingowych;

 

Dodatkowo Administrator będzie przetwarzać dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F w celu:

 1. dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń, jako uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu materiału dowodowego celem wykazania realizacji obowiązków prawnych, którym podlega.

Dostęp do Pani/Pana  danych osobowych będą mieć podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora w tym: wspólnicy Spółki,  usługodawcy IT oraz organy i instytucje wynikające z przepisów szczegółowych. Ponadto dane uczestnika webinaru zostaną udostępnione podmiotom współpracującym z Administratorem tj.

 • MCM Institute Poland Sp. z o.o., Ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa NIP 5213765350

 • Quale UX - Krzysztof Miotk, ul. Cicha 36, 84-242 Luzino, NIP: 5851498095

 • Trzepla Design Szymon Trzepla, ul. Reformacka 15, 32-020, Wieliczka, NIP: 5223194156

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe do czasu wycofania zgody oraz do momentu wygaśnięcia okresu na dochodzenie lub obronę przed roszczeniami.

 

Przysługuje Pani/Pana /Panu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

 • wycofania zgody. Jej wycofanie nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed momentem jej wyrażenia;

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana  zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane poza obszar EOG w ramach wykorzystywanych usług informatycznych Google LLC Oraz Facebook Ltd.

bottom of page